Wydarzenia

21 IV 2017

Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze...

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Magdaleny Abakanowicz - najwybitniejszej polskiej artystki, Wielkiego Przyjaciela, ofiarodawcy służącego od wielu lat swoim sercem , talentem, artyzmem naszej Fundacji "Bliźniemu swemu" działającej na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci jako człowiek pełen ciepła , ogromnej wrażliwości i dobroci. [*]

 

Magdalena Abakanowicz i słynne rzeźby
Magdalena Abakanowi z Prezesem Fundacji Emilem Jurkiewiczem
Praca ( z certyfikatem ) ofiarowana przez artystkę na XV edycję wystaw i aukcji "Bliźniemu swemu...2017/2018". Tytuł :...

Fundacja "Bliźniemu swemu..." na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
KRS: 0000141778 | Polityka cookies

Realizacja i pozycjonowanie: Ideo

facebook OKRUSZEK PŁATNOŚCI