Wydarzenia

13 IV 2006

Sprawozdanie finansowe za rok 2005

Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 8.05.2001 w sprawie ramowego sprawozdania z działalności fundacji(Dz.U. nr 50/2001 poz. 529), przedstawiamy sprawozdanie finansowe za rok 2005.

Sprawozdanie za rok 2005

Fundacja "Bliźniemu swemu..." na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
KRS: 0000141778 | Polityka cookies

Realizacja i pozycjonowanie: Ideo

facebook OKRUSZEK PŁATNOŚCI